İnteraktif CD

29 Ocak 2005 - 25711          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8409 Kamu Hizmetlerinin Ortak Platformda, Tek Kapıdan (portal) Sunumu ve Vatandaşın Devlet Hizmetlerine Elektronik Ortamdan Güvenli ve Hızlı Bir Şekilde Erişimini Sağlamak Amacıyla e-Devlet Kapısı Teknik Altyapısının Kurulmasına İlişkin Karar

Yönetmelikler

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Meyve, Asma Çeşit, Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanların Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/2)

- Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/3)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/4)

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/7)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2005/8)