İnteraktif CD

27 Ocak 2005 - 25709          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8336 Ulaştırma Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatında Yapılan Değişiklikler Hakkında Karar

- 2004/8340 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar- 2004/8340 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

- 2005/8391 Dahilde İşleme Rejimi Kararı- 2005/8391 Dahilde İşleme Rejimi Kararı

- 2005/8392 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar- 2005/8392 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

- 2005/8400 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2005/8402 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Olarak Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Vatandaşlık Kararları

- 3034 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 3059 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

- Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları- Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)

- Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ (2005/6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları