İnteraktif CD

25 Ocak 2005 - 25707          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası Arasında İmzalanan Yönetim Merkezi Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

Vatandaşlık Kararı

- 244 Kişi ile İlgili İptal Listesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- 2005/8387 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/8387 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

- KEK Eşbaşkanlıkları Hakkında Başbakanlık Genelgesi (No : 2005/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları