İnteraktif CD

19 Ocak 2005 - 25705 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5283 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun- 5283 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı 2005/8380 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Temsilciliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Atilla ERİŞ'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/2)

Atama Kararları

- Dışişleri ile Çevre ve OrmanBakanlıklarına Ait Atama Kararları

Tebliğ

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı   - Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı