"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No:13.01.2005

Resmi Gazete Tarihi:18.01.2005

Resmi Gazete Sayısı:25704

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Temmuz 2003 tarihinde imzalanan "Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17 Ocak 2005

tammetin.jpg (2780 bytes)