"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun

Kanun No:13.01.2005

Resmi Gazete Tarihi:18.01.2005

Resmi Gazete Sayısı:25704

MADDE 1. - 18 Mayıs 1956'da Cenevre'de imzalanan "Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi"nin, 1991 tarihli değişiklikleri de içeren metnine taraf olunmasının onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17 Ocak 2005

tammetin.jpg (2780 bytes)