İnteraktif CD

10 Ocak 2005 - 25695          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/8310 Türkiye-Brezilya Ticari, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Tebliği'nin Onaylanması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine DairTezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve TurizmBakanlığına, Milli EğitimBakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğler

- 2004 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ   - 2004 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ