İnteraktif CD

09 Ocak 2005 - 25695          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/8264 Türkiye Cumhuriyeti - İran İslam Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 18 inci DönemToplantısı Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğler

- İşkolu TespitKararı (No: 2005/1)- İşkolu TespitKararı (No: 2005/1)

- Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2004- 9)

- Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2005/5)

- 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2005/1)- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2005/1)

YARGI BÖLÜMÜ

YargıtayKararları

- Yargıtay 2 ve 18 Hukuk Dairelerine Ait 13 Adet Karar