İnteraktif CD

30 Aralık 2004 - 25686          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- 2004/8300 Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

Vatandaşlık Kararları

- 2962 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 3107 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 31 Kişi ile İlgili Bilgilerin Düzeltilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2004/2)- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2004/2)

- Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi) (No: 1)- Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi) (No: 1)

- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat : (2004/13)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2004/30)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

- Elektronik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları