İnteraktif CD

29 Aralık 2004 - 25685          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun- 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

- 5276 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5276 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8228 Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatı Olarak Bursa İlinde Bir Adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2004/8280 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2004 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının 29/12/2004 Tarihine Kadar Ödenmesi Hakkında Karar- 2004/8280 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2004 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının 29/12/2004 Tarihine Kadar Ödenmesi Hakkında Karar

- 2004/8295 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86 ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2004/8295 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86 ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2004/8301 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar- 2004/8301 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

- 2004/8302 Yaş Çay Üreticilerine 2004 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2004/8302 Yaş Çay Üreticilerine 2004 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Atama Kararı

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları