İnteraktif CD

22 Aralık 2004 - 25678          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8173 6245 sayılı Harcırah Kanununda Yer Alan Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Novorossisk (Rusya Federasyonu), Riga (Letonya) ve Valetta (Malta)'ya Ait Cetvellerin ilave Edilmesi Hakkında Karar- 2004/8173 6245 sayılı Harcırah Kanununda Yer Alan Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Novorossisk (Rusya Federasyonu), Riga (Letonya) ve Valetta (Malta)'ya Ait Cetvellerin ilave Edilmesi Hakkında Karar

- 2004/8226 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Yedek Subay Aday Adaylarından veya Yedek Subay Adaylarından Erbaş ve Er Çıkarılacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Silâhlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- PTT Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği- Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

- BOTAŞ İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- BOTAŞ İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No0 42)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No0 42)

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 92)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 92)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-47 Sayılı Kararı

- TURQUALITY Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/14)

- Afyon İli Sınırları İçerisinde, Tütün ve Tütün Mamullerinin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/1)

- Kırşehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları