İnteraktif CD

12 Aralık 2004 - 25668          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynakla Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğler

- Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (No: 2004/39)

- Mersin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)