İnteraktif CD

11 Aralık 2004 - 25667          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5264 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5264 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararı

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

Vatandaşlık Kararı

- Bir Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Yönetmelik

- Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik- Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları