İnteraktif CD

09 Aralık 2004 - 25665          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5258 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun- 5258 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

- 5263 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun- 5263 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

- 5266 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5266 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Başbakanlık, Adalet, Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/64)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/64)

- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/11)- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/11)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/28)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/29)

- Afyon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 05)

- Gümüşhane İli Sınırları İçerisinde, Tütün ve Tütün Mamullerinin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/01)

- Iğdır İlinde Basın Açıklamaları ve İmza Standlarına Dair Karar (No: 2004/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları