İnteraktif CD

07 Aralık 2004 - 25663          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5265 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5265 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5267 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5267 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8133 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca 5/6/1986 tarihli ve 86/10730 Sayılı Kararname ile Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinin,Merkez Bucağına Bağlı Konurtepe Köyü, Yumrutepe Mezrasının, Ana Köyden Ayrılarak Aynı Adla Bağımsız Köy Haline Getirilmesi Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107 (5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili), K: 2004/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107 (5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili), K: 2004/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları