"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No:02.12.2004

Resmi Gazete Tarihi:07.12.2004

Resmi Gazete Sayısı:25663

MADDE 1. - 20 Ocak 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Aralık 2004
tammetin.jpg (2780 bytes)