İnteraktif CD

04 Aralık 2004 - 25660          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8117 Edirne İli, Lalapaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hamzabeyli Hudut Kapısının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Kara Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2004/8126 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2004/8128 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/8128 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2004/8130 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Niteliğindeki Bazı Birimlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/59)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/59)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/60)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/60)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/61)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/61)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/62)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/62)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/63)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/63)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/115 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

- 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi- 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları