İnteraktif CD

28 Kasım 2004 - 25654          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8108 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 342)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 342)

- Osmaniye İli Sınırları İçerisinde, Tütün ve Tütün Mamulleri ile Uçucu Maddelerin Yaşından Küçüklere Satışının Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/01)