İnteraktif CD

26 Kasım 2004 - 25652          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tebliğler

- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 285)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No: (2004/22)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları