İnteraktif CD

25 Kasım 2004 - 25651          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8107 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ- Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 254)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 254)

- 2005 Yılı Fuar Takvimi (No: İTG-2004/5)- 2005 Yılı Fuar Takvimi (No: İTG-2004/5)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları