İnteraktif CD

24 Kasım 2004 - 25650          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Genelge

- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının ve Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Alınacak Unsurların Tespiti Hakkında Dış Genelge (No: 148)- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının ve Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Alınacak Unsurların Tespiti Hakkında Dış Genelge (No: 148)

Tebliğ

- Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madeni Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ- Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madeni Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/11 (4949 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/93 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/11 (4949 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/93 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları