İnteraktif CD

22 Kasım 2004 - 25648          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliği

Tebliğ

- Kahramanmaraş Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/8)