İnteraktif CD

21 Kasım 2004 - 25647          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- Çanakkale İlinde Basın Açıklamasının Yapılamayacağı Yerlere Dair Karar (No: 2004/2)

- Kırıkkale Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/7)