İnteraktif CD

11 Kasım 2004 - 25640          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5254 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5254 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

TBMM Kararı

- 826 Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/52)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/52)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/478 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/38 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/478 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/38 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları