İnteraktif CD

10 Kasım 2004 - 25639          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliği- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliği

Tebliğler

- Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

- Sakarya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/8)

Kurul Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1415 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1415 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/143 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2370 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/46 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/143 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2370 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/46 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları