İnteraktif CD

09 Kasım 2004 - 25638          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/8043 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında İmzalanan, 2004-2006 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8039 Antalya İli, Alanya İlçesine Bağlı Yeşilköy Belediyesi'nin Adının "İncekum" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

- 2004/8059 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/8059 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Milli Eğitim ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

- Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- Edirne Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/16 (4501 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/17 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/16 (4501 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/17 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları