İnteraktif CD

07 Kasım 2004 - 25636          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

-- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 4)