İnteraktif CD

04 Kasım 2004 - 25633          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8030 İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2004/8030 İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına,Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- 2004/8031 Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

Sınır Tespit Kararları

- İçişleri Bakanlığına Ait Sınır Tespit Kararları

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/108 Sayılı Kararı

- Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/43 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4550 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/60 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/43 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4550 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/60 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları