İnteraktif CD

03 Kasım 2004 - 25632          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 821 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine Yargıtay Üyesi Mehmet Ali ESMER'in Seçilmesine Dair Karar

Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma Kararı

- Ulaştırma Bakanlığına Ait 1 Adet Karar

Yönetmelikler

- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 19.8.1997 Tarihli ve 97/9844 Sayılı Kararname ile "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi Kararlaştırılan Bazı Kişilerin, Mezkur Kararname Kapsamından Çıkarılması Hakkında Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Hariçte İşleme-Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya)(Seri No: 3)

- 2004 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

- Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/106 (4811 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/59 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/106 (4811 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/59 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları