İnteraktif CD

02 Kasım 004 - 25631          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 810 Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

- 822 Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

- 823 Devlet Eski Bakanı Recep ÖNAL'ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

- 824 Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ'ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

- 825 Devlet Eski Bakanı Güneş TANER'in Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8032 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarıyla İlgili Karar- 2004/8032 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarıyla İlgili Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Başbakanlık ile Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Antalya İli Sınırları İçerisinde 18 Yaşından Küçüklere Tütün ve Tütün Mamulleri Satışının Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/4)

— Sivas İli Sınırları İçerisinde Havai Fişek Gösterilerinin Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2004/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları