İnteraktif CD

01 Kasım 2004 - 25630          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/8022 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Ulusal Yazılım Sanayini Geliştirme" Başlıklı Projeye Ait Revizyon Belgesi ile Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait 2 Adet Karar

Tebliğ

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/43)