İnteraktif CD

21 Ekim 2004 - 25620          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında 19 Haziran 1998 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar- 2004/7949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında 19 Haziran 1998 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7950 Türkiye-Belçika Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/7905 Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8021 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/8021 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Türk Kodeksi Hakkında Karar

- "TÜRK FARMAKOPESİ I-Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 2004"ün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Yönetmelikler

 - Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik - Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/41)

- Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları