İnteraktif CD

19 Ekim 2004 - 25618          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7912 Erzurum ve Kars İlleri Sınırları İçerisinde Bulunan, Sarıkamış Ormanları ile Allahüekber Dağlarını Kapsayan Alanın "Sarıkamış Allahüekber Dağları Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2004/7939 Manisa İli, Gölmarmara İlçesi Köyler ve Belediyeler Toplum Kalkınma Birliği'nin Adının, "Gölmarmara İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2004/7952 Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ticari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2004/7966 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2004/7970 Merkezi Isparta'da Bulunan "Yalvaç İlçesi Mahalli İdareler Hizmet Birliği"nin Adının, "Yalvaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2004/7978 2005 Yılı Programı ile 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar- 2004/7978 2005 Yılı Programı ile 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı BeşirATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- 2004/7928 Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME

- Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ile İlgili Düzeltme- Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ile İlgili Düzeltme

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları