İnteraktif CD

15 Ekim 2004 - 25614          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7931 Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Hisselerinin Satışına Dair 13/11/2003 tarihli ve 2003/6403 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2004/7953 Başbakanlığa Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/50)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/50)

Kurul Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1381 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları