İnteraktif CD

12 Ekim 2004 - 25611          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5237 Türk Ceza Kanunu- 5237 Türk Ceza Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Sinan TUNCA'nın Seçilmesine Dair Karar

Atama Kararı

- Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı Yönetmelikler

- Bilkent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları