İnteraktif CD

04 Ekim 2004 - 25603          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7865 182 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 ve 22 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gözetime Tabi Ürünlere İlişkin 2000/3 Sayılı Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/12)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/13)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/14)