İnteraktif CD

02 Ekim 2004 - 25601          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/7894 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol'ün Ekli Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar- 2004/7894 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol'ün Ekli Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7895 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliği

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12, 25 ve 36 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/48)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/48)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları