İnteraktif CD

01 Ekim 2004 - 25600           

İ Ç İ N D E K İ L E R

01.10.2004 Cuma Sayı: 25600 (Asıl) İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7861 İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin, İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 2004/7891 Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında, İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı ile Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar

Yönetmelikler

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bombus Arısı Yönetmeliği

- 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar - 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar

Genelge

- Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri Hakkında Genelge (No: 2004/23)

Tebliğler

- 2004 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Ağustos Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Ağustos Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/93 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/97 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/99 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/100, K: 2004/9 Sayılı Kararı ile İlgili - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/100, K: 2004/9 Sayılı Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler