İnteraktif CD

30 Eylül 2004 - 25599           

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7863 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/7863 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2004/7892 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Karar

- 2004/7893 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2004/7893 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Vatandaşlık Kararı

- 213 Kişi ile İlgili İptal Listesi Hakkında Karar

Tebliğler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 21) Yeni Türk Lirası İşlemleri Hakkında Tebliğ - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 21) Yeni Türk Lirası İşlemleri Hakkında Tebliğ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 340) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 340)

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri