İnteraktif CD

28 Eylül 2004 - 25597          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7889 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2004/7890 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/7890 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği

Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/83 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 2575 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları