İnteraktif CD

24 Eylül 2004 - 25593          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hak kındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

- Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2002/1 No'lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madenî Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madenî Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/19)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/20)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin, E: 2002/100 (4756 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin, E: 2002/100 (4756 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/9 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları