İnteraktif CD

21 Eylül 2004 - 25590          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararları

- Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah DÖRTLEMEZ'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/48)- Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah DÖRTLEMEZ'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/48)

- Danıştay Üyeliğine, Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Ali ATAGÜN'ün Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/49)- Danıştay Üyeliğine, Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Ali ATAGÜN'ün Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/49)

- Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Ankara Muhakemat Müdürü Mehmet Zeki ÇELEBİOĞLU'nun Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/50)- Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Ankara Muhakemat Müdürü Mehmet Zeki ÇELEBİOĞLU'nun Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/50)

Atama Kararları

- 2004/7632 Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Olarak Kamil ACAR'ın Görevlendirilmesi ve Akademi Başkan Yardımcılıklarına Hasan DUDAKLI ile Hayrettin TÜRE'nin Atanmaları Hakkında Karar

- Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

- Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

- Samsun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/3-2004/4)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları