İnteraktif CD

13 Eylül 2004 - 25582          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Uyuşturucu Maddelerin Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelik

- Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Yönetmeliği

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/44)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/44)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/80 Sayılı Kararı

- Bolu İlinde Basın Açıklamalarının Nerelerde Yapılıp Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/1)

- Kastamonu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)