İnteraktif CD

12 Eylül 2004 - 25581          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Diyarbakır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

- Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4-5)