İnteraktif CD

09 Eylül 2004 - 25578          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7813 Öğretmenlere Her Öğretim Yılı Başında Ödenen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin (350.000.000.-) Lira Olarak Tespiti ve Bu Ödeneğin 15/9/2004 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

- 2004/7814 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/7814 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Atama Kararı

- 2004/791Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Bazı Kişilerin Atanması Hakkında Karar

Tebliğler

- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : 2004-32/29)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : 2004-32/29)

- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat : 2004/21)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/37)

- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 43)- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 43)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/76 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/78 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları