İnteraktif CD

07 Eylül 2004 - 25576          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7799 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Doğrudan Merkeze Bağlı Bursa İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Alım ve Satım Yönetmeliği

Tebliğ

- Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı'na Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 168)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları