İnteraktif CD

06 Eylül 2004 - 25575           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7801 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Arasında İmzalanan 2004-2005 Yıllarını Kapsayan Ekonomik İşbirliği Programına Dair "Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/7800 Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

6

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7789 Antalya Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Hakkında Karar

30

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

32

Yönetmelikler

- 2004/7796 Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

33

- Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

34

Genelge

- Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulmasına İlişkin Başbakanlık Genelgesi (No: 2004/21)

36

Sirküler

- Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

64

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91