İnteraktif CD

01 Eylül 2004 - 25570          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7696 Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7697 Türk-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyon Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7704 Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konsolosluk Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7762 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği Arasında İmzalanan, "Kent Habitatının İyileştirilmesi/İzmir, Karşıyaka Belediyesi Kent Ormancılığı/Bitkilendirme Planı" Adlı Projeye Dair Nihai Revizyon Belgesi ile Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/7712 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması,Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme'nin Beyanlar ve Çekinceler ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar- 2004/7712 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması,Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme'nin Beyanlar ve Çekinceler ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı 2004/7740 285 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- 2004/7753 İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- 2004/7753 İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

- ABD'ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ

 - Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurulu Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 167) - Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurulu Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 167)

- Aydın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 94-96)

- Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6-7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları