İnteraktif CD

31 Ağustos 2004 - 25569          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7686 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan ve Karadağ Arasında İmzalanan, Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısına Ait Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7741 Türkiye-Bosna Hersek Kara Ulaştırma Komisyonu 1. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Genelge

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2004/2)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2004/2)

Tebliğ

- Osmaniye İlinde Basın Açıklamalarının Yapılamayacağı Yerlere Dair Karar (No: 2004/1)