İnteraktif CD

28 Ağustos 2004 - 25567          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7693 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 25 Kişiyle İlgili Hükmün İptali ve 4 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

- 2004/7694 389 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

- 2004/7743 2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 367)

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- 2004/7755 Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4, 10 ve 15 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Tebliğler

 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayısının Tespitine İlişkin Tebliğ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayısının Tespitine İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/9)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/10)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları